Sektörel Çözümler

Arvento Sektörel Çözümler

SEKTOREL ÇÖZÜMLER

GPS uyduları ve Arvento sistemleri sayesinde; cihazlarınızı internetin olduğu her yerden takip edebilir, bu cihazların izlemiş oldukları rotaları, duraklama yaptıkları yerleri, rölanti sürelerini ve çok sayıda bilgiyi sayısal haritalar üzerinden izleyebilirsiniz. Cihazlarınızın kullanımı hakkındaki bilgileri, güncel ve geçmişe dönük raporlar ile takip edebilirsiniz

SICAKLIK KONTROL VE TAKİP SİSTEMİ

Cihazlara takılan sıcaklık sensörleri sayesinde frigofrik araçlar ve soğuk hava depolarındaki sıcaklık seviyeleri on-line olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Kritik sıcaklık değişikliklerinde tanımlanan kişilere hem program üzerinden hem de SMS ile alarm mesajları gönderilmektedir.

Unilever-Algida 2.814 adet araç ve soğuk hava deposunda kullanmaktadır.

MOBİL ATIK TAKİP SİSTEMİ (MOTAT)

Arvento tarafından belediye hizmetleri için özel olarak geliştirilen Mobil Atık Takip Sistemi ile tehlikeli atıkların belediye denetimi altında taşınması ve depolanması, kayıt ve kontrol altına alınarak sağlıklı bir veri tabanı ve envanter elde edilmesi hedeflenmektedir. Sistem sayesinde atık akışının etkin bir biçimde izlenmesi, uygunsuz tehlikeli atık taşımasının, geri kazanımının ve bertarafının önlenmesi, atık üreticilerinin eksik beyanlarının tespiti, raporlamaların doğru ve eksiksiz yapılabilmesi ve en kısa sürede acil müdahalelerin yapılması sağlanmaktadır.

Sistem T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimleri, çevre şehircilik il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri ve lisanslı atık taşıma firmaları tarafından kullanılmaktadır.

HAZIR BETON SEVKİYAT VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ

Sistem sayesinde hazır beton sevkiyatının yönlendirileceği şantiye ve tesisler arasındaki planlama süreci geliştirilen web tabanlı özel yazılımlar ile kayıt altına alınmakta ve tüm operasyon on-line olarak yönetilmektedir. Mikser ve pompaların günlük hareketleri anlık olarak takip edilmektedir.

Türkiye’nin önde gelen hazır beton şirketleri tarafından kullanılmaktadır.

HALK OTOBÜSLERİ VE ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETİM SİSTEMİ

Sistem sayesinde toplu taşıma araçlarının duraklara giriş ve çıkış zamanları otomatik olarak takip edilmekte, tanımlanmış programlarına uyup uymadıkları gün sonunda raporlanmaktadır. Geliştirilen özel yazılım sayesinde güzergah, güzergah üzerindeki tüm duraklar ve bu duraklara giriş çıkış zamanları tanımlanmakta, durakta bekleme ve gecikme süreleri on-line olarak raporlanarak sistem denetim altına alınmaktadır.

Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası’na bağlı araçlar çoğunlukta olmak üzere 500’ün üzerinde otobüste kullanılmaktadır.

ACİL DURUM OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ

Ambulans, Polis, İtfaiye gibi acil durumlara müdahale eden ekipler ve bu ekiplerin yönetildiği Komuta Kontrol Merkezleri için geliştirilen özel sistemlerde; çağrı merkezi, ses kayıt sistemi, operasyon yönetim yazılımı, sayısal harita uygulamaları, araç takip ve mobil veri iletişim sistemi tam bir entegrasyon içinde çalışmaktadır. Sistem sayesinde acil durum çağrısının ulaştığı andan itibaren, operasyon sonuçlanıncaya kadar geçen süreç eksiksiz olarak yönetilebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve 80 ilimizin İl Sağlık Müdürlüklerine ait tüm 112 Acil ambulansları ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın araçları olmak üzere toplamda 11.000 araçta kullanılmaktadır.

SERVİS ARAÇLARI TAKİP VE KONTROL SİSTEMİ

Sistem sayesinde öğrenci velileri çocuklarının okula ve eve varış zamanlarını görebilmekte, servis aracının hız ihlali yapıp yapmadığını kontrol edebilmektedirler. İstenildiğinde sistem servis aracı eve yaklaştığında velinin cep telefonuna SMS göndermekte ve velinin gereksiz yere dışarıda beklemesini önlemektedir. Okul yönetimi ve servis firmaları araçların yapmış oldukları ihlalleri, izledikleri güzergahı, okula ve eve zamanında ulaşıp ulaşmadıklarını otomatik olarak kontrol edebilmektedirler.

Sistem İstanbul’da birçok okula servis hizmeti veren ve Türkiye’nin en büyük filosuna sahip İSTAB (İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği Derneği) üyesi firmaların 11.600 servis aracında kullanılmaktadır.

FİLO PERİYODİK BAKIM VE SERVİS TAKİP SİSTEMİ

Sistem sayesinde araçların periyodik bakım ve servis işlemleri kontrol ve kayıt altına alınmaktadır. Aracın km. müşirinden alınan veriler ile bakım zamanları otomatik olarak hatırlatılmaktadır. Savrulma, ani hızlanma ve yavaşlama gibi aracın kötü kullanım istatistikleri tutulmakta, serviste yapılan tüm işlemler ve değişen parçaların kayıtları maliyetleri ile birlikte raporlanmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen araç kiralama ve lojistik firmaları tarafından kullanılmaktadır.

EMNİYETLİ SÜRÜŞ KONTROL SİSTEMİ

Sürücüler hız limitlerini aştıklarında özel donanımlar sayesinde araç içinde sesli olarak uyarılmaktadır. Hız limitleri otoyol, şehiriçi ve şehirdışı yol limitleri gibi farklı olarak tanımlanabilmektedir. Gerekli eğitimleri ve sertifikalarını tamamlamamış olan sürücülerin araç kullanması engellenmekte, izin verilen bölgelerin ve zamanların dışında araç kullanıldığında yöneticiler uyarılmaktadır. Sürücü bazında detaylı kullanım raporları, sürüş ihlalleri, günlük araç bakım ve kontrol çizelgeleri hazırlanmakta; bu bilgiler yöneticilere ve sürücülere otomatik e-mail servisi ile yönlendirilmektedir.

BOTAŞ International Limited tarafından yaklaşık 150 araçta kullanılmaktadır.

TAKSİ/ÇEKİCİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sistem sayesinde özel çağrı merkezlerinden veya taksi duraklarından müşteriye en yakın taksinin veya çekicinin yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Araç içindeki LCD ekran sayesinde müşterinin bulunduğu adres yazılı olarak gönderilmekte, araçta navigasyon yapılabilmekte, işe başlama bitirme zamanları ve yapılan toplam kilometre bilgisi iş kayıt numarası ile birlikte kayıt altına alınmakta ve raporlanmaktadır.

Mondial’e hizmet veren birçok çekicide kullanılmaktadır.

TRANSİT GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ

Sistem sayesinde uluslararası lojistik hizmetleri, uzun yol taşımacılığı, gümrük noktalarının yönetimi ve kontrolü gibi, uzun süreli operasyon yönetimi gerektiren çalışma alanlarında takip edilen operasyonun tamamı on-line olarak yönetilebilmektedir. Sistemde; araçların izleyecekleri rotalar, duraklama yapacakları yerler, kontrol noktasına giriş ve çıkış tarihleri tanımlanabilmektedir. Herhangi bir aracın, sisteme tanımlanan rotanın dışına çıkması ya da gözden kaybolması halinde, komuta kontrol merkezine anında otomatik olarak uyarı mesajı gönderilmektedir.

Sistem, T.C. Gümrük Müsteşarlığı tarafından Türkiye genelindeki bütün gümrük kapıları ve gümrük kontrol merkezleri tarafından kullanılmaktadır.

YANGIN YÖNETİM SİSTEMİ

Sistem; yangınların önlenmesi, çıkan yangınlara erken müdahale edilmesi, yangınlar ile etkin ve verimli mücadele edilmesi konularında ileri teknoloji ürünü bir çözüm sunmaktadır. Sistem sayesinde bir bölgede çıkan yangına, anında en yakın araçların yönlendirilerek operasyonun uydudan takip edilmesi sağlanmaktadır. Yangın süreci, başından sonuna kadar on-line olarak internet üzerinden yönetilebilmektedir.

T.C. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4.629 araçta kullanılmaktadır.